Välj rätt takmaterial

Bara för att du har tegel på taket idag så finns inget som säger att du alltid måste ha tegel. Titta på olika alternativ, och fråga gärna takläggare om råd, innan nya taket monteras på plats. Kanske är det dags att byta takmaterial helt och hållet.

Har du koll på detaljplanen?

Bor du i tätbebyggt område kan det finnas begränsningar i detaljplanen gällande vilket takmaterial som får användas. Önskar du byta stil på taket gällande utformning eller stil kan det till och med behöva sökas bygglov vilket sker i den kommunen som bostaden finns i. Enklast att ta reda på frågor kring detta är att kontakta en handläggare på kommunen.

Kom ihåg att om du bor i bostadsrätt så har du inte rätten att byta taket. Det är då föreningen som är ansvarig för taket och därmed både ska bekosta och genomföra själva renoveringen av takläggare stockholm. Anser du att ditt tak behöver renoveras så ta kontakt med styrelsen i den förening du är med i.

Hur stor är lutningen?

Hur stor lutning taket har avgör tydligt vilket material som kan användas. Exempelvis bör det vara minst 14 graders lutning om taktegel ska användas. Detta för att skapa en säker avrinning. Är det plattare tak brukar istället papptak väljas. Är du osäker på lutningen och därmed vilket material som bör väljas är det säkrast att låta en takläggare stockholm undersöka förutsättningarna och ge råd kring vilket tak som bör monteras.

Vad är snyggast?

Här kommer man till en smaksak. Är det snyggare med taktegel på ett gammalt hus från 1800-talet eller går det lika bra med plåt som ser ut som taktegel? Titta gärna på hus i närheten och välj vilka tak du tycker är snygga. Gällande estetik finns inte några egentligen begränsningar.

Vad får det kosta?

Om du enbart tittar på materialkostnad är shingeltak det billigaste alternativet. Därefter kommer papptak och sedan både plåt, betong och tegeltak. Däremot går det ofta att köpa begagnat tegel vilket kan pressa priset rejält. Att köpa begagnat plåttak är inte alls lika enkelt och smidigt.

Om en takläggare ska lägga taket tillkommer det självklart en kostnad för detta arbete. Även här kan det variera i pris beroende på material. Enklast är därför att be om offert utifrån både exempelvis tegel och plåt att se vilken prisskillnad detta skulle göra. Plåt kanske är dyrare i inköp men kan samtidigt monteras snabbare än tegel.

Osäker? Fråga en eller flera takläggare om råd!

Utveklicken av trycktekniken

Trycktekniken är kanske inte så omtalad eller känd för den som jobbar på ett tryckeri eller för någon annan heller. Den har en intressant historia som förändrade sättet vi levde på, sättet vi hanterade affärer och samhället i stort. Tryckteknikens stora utveckling i historien borde alla som jobbar på ett tryckeri läsa på om då man får en annan syn på yrket i stort och det blir mer uppskattat än man kanske tidigare trott.

Historia
När trycket kom tillät det också samhället att ta del av samma information då det gav tillfälle för en stor kunskapsspridning. Kunskapsspridning har det dock inte bara använts som utan även av maktens hövdingar till att skrämma folk och att lura folk. Jobbar man på ett trycker idag och kan relatera till denna delen av historien jobbar man med sannolikhet på ett tryckeri som trycker tidningar.

 Från fjärran östern kommer tryckerikonsten från början för länge sedan och här i västerländerna så är det en man vid namn Johan Gutenberg som stod för utveckligen. Han utvecklade och sped kunskapen om tryckkonsten och utvecklade även tekniken inom ämnet en hel del. Han levde på 1400-talet och drev ett eget tryckeri där hans mest kända bok heter Mazarinbibeln, den trycktes av honom själv år 1454.

 Utvecklingen
De första pressarna användes under lång tid och det stod lite still i utvecklingen av dessa tills det kom kunskap från holland som gjorde att pressarnas kapacitet och presition ökade avsevärt. Hade man ett tryckeri då så tog det fart på affärerna.

 År 1727 uppfanns en tryckmetod som kallas för stereotypi. Varje typsats fick sin egen avgjutning och man behövde inte längre sätta sidorna flera gånger som man behövde innan. Detta gick mycket fortare och plåtarna som man använde behövde man inte använda en och en utan de kunde man använda samtidigt. Ett tryckeri kunde åstadkomma mycket högre omsättning med denna metod då man hann så mycket mer jobb på mindre tid.

Königs cylinderpress kunde trycka 800 ark på en timma. Den uppfanns år 1811 av Friedrich König och hade en cylinder istället för en platt form. Det gjorde att ett tryckeri kunde jobba ännu mera effektivt och automatiserat framförallt.

Senare på 1800-talet så avancerade man ännu mer och då kom det som kallas för rotationspress. Det tillät ett tryckeri att trycka på båda sidorna av ett papper på samma gång. Så från Königs cylinderpress på 800 ensidiga ark i timmen så kunde ett tryckeri trycka 12 000 dubbelsidiga ark i timmen. Detta var starten för massproduktionen av tidningar.

 Under 1900-talet har de metoder som vi använder idag utvecklats.