Vad innebär en läcksökning?

Vattenläckage är något som är vanligt. Det behöver inte vara jättesynligt eller stort för att kunna göra skada. Det krävs bara en liten tunn skada som i många fall inte ens behöver vara större än en smal tråd, på till exempel ett vattenrör så kommer det att orsaka flera liters vattenförlust på bara ett dygn.

När behövs en läcksökning?

Läckage kan uppstå på flera ställen i en byggnad eller hus. Då det är svårt att förhindra är det viktigt att man lokaliserar vattenläckan snabbt för att undvika stora skador och höga reperationskostnader. För att upptäcka dessa vattenläckor eller eventuella läckageproblem i tid är det bra att göra läcksökningar med jämna mellanrum. Görs dessa kontroller är det bara positivt, dels för miljön men också för din ekonomi. En toalett som rinner kan exempelvis göra av med en kubikmeter med vatten på bara 24 timmar. Inte nog med att vattenförbrukingen ökar så ökar även energiförbrukningen med, för att inte heller glömma alla andra bieffekter som en vattenläcka kan orsaka som till exempel ökad fuktighet som i sin tur leder till fuktskador och mögel. Kortfattat sagt så är det viktigt att vara uppmärksam på huset eller byggnadens skick, speciellt om det är lite äldre och om det har varit perioder med dåliga väderförhållanden, det är bara en fördel att regelbundet anlita professionell hjälp för läcksökning/lokalisering av läckage.

De som jobbar med läcksökning är väldigt erfarna och hjälper dig med alla slags problem som har med läckage att göra, det spelar ingen roll om det handlar om stora eller små skador. Med välutvecklade tekniker och metoder kan de finna felet och reparera. De har specialkompetens anpassad för att kunna lösa problemen då varje fall kan vara unikt. Till exempel använder de sig av olika mätningsmetoder för att mäta markens vibrationer när de ska hitta källan till ett vattenläckage. De har även specialister för olika områden, till exempel rör- och slangläckage. Det spelar heller ingen roll om det är ett mindre hus eller ett helt bostadområde du vill göra en läcksökning på, det finns alltid specialister som kan hjälpa dig med dina problem.

Varningssignaler att hålla koll på

Tänk på att vara uppmärksam på eventuella tecken på att en vattenläcka har uppkommit.

För det första kan man kolla och känna på vattentemperaturen, är den ojämn och instabil kan det vara ett tecken. En annan varningssignal kan vara att vattenförbrukningen ökar kraftigt utan anledning och att mätaren för vattnet visar på förbrukning fast det inte är fallet. Var även uppmärksam på trycket i ledningarna om det är ovanligt lågt och om ett ökat lufttryck förekommer från olika tappställen.

Vad är konverteringsoptimering?

Om du någon gång hört förkortningen CRO när det kommer till hemsidor och e-handel så har du haft en första kontakt med konverteringsoptimering. Den som fått hjälp av en webbyrå med att få mycket trafik till sin hemsida möter en ny utmaning. Nu vill man få så många som möjligt att köpa i butiken. Här berättar vi kort om konceptet CRO.

Vad det står för
CRO är en engelsk förkortning för Conversion rate optimization, alltså konverteringsoptimering. Det är alltså ett fokus på att så många besökare som möjligt på din hemsida köper produkter, konverterar.

En filosofi
Grunden bakom CRO är en filosofi om att människor kommer till din webbplats för att få information om något eller för att lösa ett problem. Den som anammar CRO försöker särskilja flödena av kunder som stockholmswebbyrå som vill lära sig saker så att de hamnar på några utvalda ställen på hemsidan.

Lösa ett problem
Samma sak med de som vill lösa ett problem. Där är målet att de kunderna ska se att de kan lösa problemet genom att handla. För att lyckas måste man alltså presentera rätt lösning hos på rätt problem till rätt kund vid rätt tillfälle.

Ständiga förbättringar
För att lyckas med att öka konverteringarna på en webbsida behöver du både testa saker, utvärdera och förbättra kontinuerligt. Det tar tid att lyckas eftersom du bara kan testa en ändring i taget och låta den utvärderas ordentligt innan du prövar nästa förbättringsåtgärd.

Vem gör sånt?
De allra flesta som själva driver företag har vare sig tid, kunskap hos  eller intresse  att minutiöst testa nya idéer på sin webbsida. Banala saker som att byta färg på en knapp måste både dokumenteras och utvärderas. Av den anledningen är det vanligt att man hyr in en webbyrå som får driva CRO-projekt.

Hur går det till?
Din webbyrå kommer troligen börja med att sätta upp mål för hemsidan. Sen kommer de samla in data och jämföra olika sidor på din webbplats mot varandra. I nästa steg kommer de sätta upp mål för respektive sida och sen ta fram idéer för hur man ska nå de här målen.

Pröva och mäta
Med stort flöde av besökare på webbplatsen kan man ganska snabbt utvärdera små ändringar. Ofta handlar det om att specialisten på er webbyrå byter ut en knapp, en textsnutt eller en bild. Ändringen mäts genom att besökare får använda webbsidan och så läser man av effekterna. På det sättet kan man sakta men säkert hitta den optimala utformningen av alla delar av webbsidan.