Vad innebär en läcksökning?

Vattenläckage är något som är vanligt. Det behöver inte vara jättesynligt eller stort för att kunna göra skada. Det krävs bara en liten tunn skada som i många fall inte ens behöver vara större än en smal tråd, på till exempel ett vattenrör så kommer det att orsaka flera liters vattenförlust på bara ett dygn.

När behövs en läcksökning?

Läckage kan uppstå på flera ställen i en byggnad eller hus. Då det är svårt att förhindra är det viktigt att man lokaliserar vattenläckan snabbt för att undvika stora skador och höga reperationskostnader. För att upptäcka dessa vattenläckor eller eventuella läckageproblem i tid är det bra att göra läcksökningar med jämna mellanrum. Görs dessa kontroller är det bara positivt, dels för miljön men också för din ekonomi. En toalett som rinner kan exempelvis göra av med en kubikmeter med vatten på bara 24 timmar. Inte nog med att vattenförbrukingen ökar så ökar även energiförbrukningen med, för att inte heller glömma alla andra bieffekter som en vattenläcka kan orsaka som till exempel ökad fuktighet som i sin tur leder till fuktskador och mögel. Kortfattat sagt så är det viktigt att vara uppmärksam på huset eller byggnadens skick, speciellt om det är lite äldre och om det har varit perioder med dåliga väderförhållanden, det är bara en fördel att regelbundet anlita professionell hjälp för läcksökning/lokalisering av läckage.

De som jobbar med läcksökning är väldigt erfarna och hjälper dig med alla slags problem som har med läckage att göra, det spelar ingen roll om det handlar om stora eller små skador. Med välutvecklade tekniker och metoder kan de finna felet och reparera. De har specialkompetens anpassad för att kunna lösa problemen då varje fall kan vara unikt. Till exempel använder de sig av olika mätningsmetoder för att mäta markens vibrationer när de ska hitta källan till ett vattenläckage. De har även specialister för olika områden, till exempel rör- och slangläckage. Det spelar heller ingen roll om det är ett mindre hus eller ett helt bostadområde du vill göra en läcksökning på, det finns alltid specialister som kan hjälpa dig med dina problem.

Varningssignaler att hålla koll på

Tänk på att vara uppmärksam på eventuella tecken på att en vattenläcka har uppkommit.

För det första kan man kolla och känna på vattentemperaturen, är den ojämn och instabil kan det vara ett tecken. En annan varningssignal kan vara att vattenförbrukningen ökar kraftigt utan anledning och att mätaren för vattnet visar på förbrukning fast det inte är fallet. Var även uppmärksam på trycket i ledningarna om det är ovanligt lågt och om ett ökat lufttryck förekommer från olika tappställen.